SW – Critical Thinking Tools

Vad är falska nyheter?”

Falska nyheter är lika gamla som mänskligheten själv. Lär dig mer om falska nyheter historia och nuvarande utmaningar...

Vad är falska nyheter?

Dränks du av en malström av falska nyheter? Lär dig mer hur du hittar falska nyheter...

Hur man tillverkar och sprider falska nyheter?

Falska nyheter är som ett virus. Lär dig mer om dess skapare, producenter, spridare och målgrupper...

Hur man manipulerar människor med propaganda?

Motstå propaganda – förstå nya och gamla propagandatekniker och var immun mot informationsstörningsviruset...  

Om Critical Thinking Tools (kort beskrivning)

"Var medveten, kritisk och autonom om allt du läser, skriver och delar!" - detta är nyckelbudskapet från kampanjen ”Critical Thinking Tools” (Kritiska tänkande verktyg) från RETHINK-projektet. Med tanke på felaktig information på nätet och kognitiv manipulation som digitala medborgare utsätts för, avser denna kampanj att sprida instrument som möjliggör en kritisk analys av informationen.

”Vad är falska nyheter?”, ”Hur upptäcker och debunkerar vi falska nyheter?”, ”Hur man tillverkar och sprider falska nyheter?” och ”Hur man manipulerar människor med propaganda?” är de viktigaste ämnena som tas upp i de fyra videorna i denna kampanj.

Hjälp världen

Motståndskraftiga och informerade medborgare, som har den kritiska förmågan att filtrera den information som mottas av media – gamla medier, nya medier, alla medier – och motiverade medborgare som medvetet delar information: det här är de huvudsakliga syftena med ”Critical Thinking Tools” kommunikationskampanj. Vi har för avsikt att uppmuntra de digitala medborgarna att kritiskt ifrågasätta deras intuitioner eller känslor och dekonstruera dem vid behov.

Vår kampanj är inte bara en kampanj utan en social rörelse som syftar till att replikera positiva insikter om grundläggande rättigheter, demokrati och öppet samhälle. Under mottot ”höja din röst mot extremistiskt våld” får du möjlighet att delta aktivt i vår kampanj. Den grundläggande frågan borde då vara: hur kan du vara en aktivist som hjälper oss att sprida denna kampanj?

Din aktivism inkluderar men är inte begränsad till att skicka oss dina berättelser (text, film, media) om de är kopplade till kampanjens huvudämnen: mångkulturalism, lika möjligheter, interreligiös dialog och våld/hat.